Zamiast robić w wielu przypadkach nudną, jednokierunkową prezentację, pedagog może wykorzystać interaktywną tablicę do angażowania jakiegokolwiek